Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 24 lipca 2024

Wiadomości

Zarządzenie Nr 9/2024 Dyrektora MOPS w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 9/2024 Dyrektora MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 lipca 2024

Wiadomości

Zarządzenie Nr 8/2024 Dyrektora MOPS w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 8/2024 Dyrektora MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 lipca 2024

Wiadomości

Zarządzenie Nr 7/2024 Dyrektora MOPS w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 7/2024 Dyrektora MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 6/2024 Dyrektora MOPS w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 6/2024 Dyrektora MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 lipca 2024

Wiadomości

Bon Energetyczny

Dodanie nowej wiadomości: Bon Energetyczny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 lipca 2024

Wiadomości

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy na zasadach do 31 grudnia 2023r.

Dodanie nowej wiadomości: Specjalny Zasiłek Opiekuńczy na zasadach do 31 grudnia 2023r. - [Wszystkie zmiany]

Świadczenie Pielęgnacyjne na starych zasadach do 31 grudnia 2023r.

Dodanie nowej wiadomości: Świadczenie Pielęgnacyjne na starych zasadach do 31 grudnia 2023r. - [Wszystkie zmiany]

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. - nowe zasady

Dodanie nowej wiadomości: Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. - nowe zasady - [Wszystkie zmiany]

Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych - 2024 rok

Dodanie nowej wiadomości: Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych - 2024 rok - [Wszystkie zmiany]

Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych - 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych - 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych - 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych - 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych - 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych - 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy na zasadach do 31 grudnia 2023r.

Dodanie nowej wiadomości: Specjalny Zasiłek Opiekuńczy na zasadach do 31 grudnia 2023r. - [Wszystkie zmiany]

Świadczenie Pielęgnacyjne na starych zasadach do 31 grudnia 2023r.

Dodanie nowej wiadomości: Świadczenie Pielęgnacyjne na starych zasadach do 31 grudnia 2023r. - [Wszystkie zmiany]

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. - nowe zasady

Dodanie nowej wiadomości: Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. - nowe zasady - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 czerwca 2024

Wiadomości

Klauzule informacyjne

Dodanie nowej wiadomości: Klauzule informacyjne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 kwietnia 2024

Wiadomości

Proszę wybrać rodzaj sprawozdania z menu po prawej stronie

Dodanie nowej wiadomości: Proszę wybrać rodzaj sprawozdania z menu po prawej stronie - [Wszystkie zmiany]

SKŁ-ZDR Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: SKŁ-ZDR Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

SKŁ-ZDR Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: SKŁ-ZDR Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

SKŁ-ZDR Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: SKŁ-ZDR Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

MRiPS-06 Sprawozdanie roczne: Wybrane jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej oraz zatrudnienie w systemie pomocy społecznej. - 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: MRiPS-06 Sprawozdanie roczne: Wybrane jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej oraz zatrudnienie w systemie pomocy społecznej. - 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

MRiPS-03 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach - 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: MRiPS-03 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach - 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

MRiPS-03 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach - 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: MRiPS-03 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach - 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

MRiPS-03 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach - 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: MRiPS-03 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach - 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z realizacji programu "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" - 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z realizacji programu "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" - 2023 - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z realizacji programu "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" - 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z realizacji programu "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" - 2022 - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z realizacji programu "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" - 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z realizacji programu "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" - 2021 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 5/2024 Dyrektora MOPS w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 5/2024 Dyrektora MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Wiadomości

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 kwietnia 2024

Wiadomości

WYZNACZENIE NOWEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dodanie nowej wiadomości: WYZNACZENIE NOWEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 4/2024 Dyrektora MOPS w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 4/2024 Dyrektora MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 4/2024 Dyrektora MOPS w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 4/2024 Dyrektora MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 marca 2024

Wiadomości

Sprawozdania finansowe za 2023 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe za 2023 rok. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 marca 2024

Wiadomości

Informacja o godzinach pracy MOPS dnia 29 marca

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o godzinach pracy MOPS dnia 29 marca - [Wszystkie zmiany]

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.4 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.4 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 lutego 2024

Wiadomości

Zmiana przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 01 lutego 2024

Wiadomości

Informacja o zawieszeniu realizacji dodatku energetycznego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zawieszeniu realizacji dodatku energetycznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 stycznia 2024

Wiadomości

Zarządzenie Nr 3/2024 Dyrektora MOPS w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 3/2024 Dyrektora MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 stycznia 2024

Wiadomości

Zarządzenie Nr 16/2023 Dyrektora MOPS w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/2023 Dyrektora MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/2023 Dyrektora MOPS w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/2023 Dyrektora MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 stycznia 2024

Wiadomości

Zarządzenie Nr 2/2024 Dyrektora MOPS w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 2/2024 Dyrektora MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 stycznia 2024

Wiadomości

Dodatek osłonowy w roku 2024

Dodanie nowej wiadomości: Dodatek osłonowy w roku 2024 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 stycznia 2024

Wiadomości

Zarządzenie Nr 1/2024 Dyrektora MOPS w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 1/2024 Dyrektora MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 grudnia 2023

Wiadomości

Wystąpienie pokontrolne z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Dodanie nowej wiadomości: Wystąpienie pokontrolne z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 grudnia 2023

Wiadomości

Zarządzenie Nr 14/2023 Dyrektora MOPS w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/2023 Dyrektora MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 01 grudnia 2023

Wiadomości

Zarządzenie Nr 13/2023 Dyrektora MOPS w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/2023 Dyrektora MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 listopada 2023

Wiadomości

Opieka Wytchnieniowa

Dodanie nowej wiadomości: Opieka Wytchnieniowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 listopada 2023

Wiadomości

Zarządzenie Nr 12/2023 Dyrektora MOPS w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/2023 Dyrektora MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 października 2023

Wiadomości

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Podprogram 2023

Dodanie nowej wiadomości: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Podprogram 2023 - [Wszystkie zmiany]

Wystąpienie pokontrolne planowania i prowadzenia pracy z rodziną - 20.09.2023

Dodanie nowej wiadomości: Wystąpienie pokontrolne planowania i prowadzenia pracy z rodziną - 20.09.2023 - [Wszystkie zmiany]

Protokół z kontroli kompleksowej z realizacji zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Urzędzie Miejskim w Orzyszu - 20.05.2022

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z kontroli kompleksowej z realizacji zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Urzędzie Miejskim w Orzyszu - 20.05.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 października 2023

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Konrole - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 października 2023

Wiadomości

Uchwała wprowadzająca zmianę do statutu MOPS

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała wprowadzająca zmianę do statutu MOPS - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 września 2023

Wiadomości

Zarządzenie Nr 11/2023 Dyrektora MOPS w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11/2023 Dyrektora MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Czyste powietrze - informacje i druki

Dodanie nowej wiadomości: Czyste powietrze - informacje i druki - [Wszystkie zmiany]

Klauzula Informacyjna

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula Informacyjna - [Wszystkie zmiany]

Zasiłek pielęgnacyjny - informacje i druki

Dodanie nowej wiadomości: Zasiłek pielęgnacyjny - informacje i druki - [Wszystkie zmiany]

Świadczenie pielęgnacyjne - informacje i druki

Dodanie nowej wiadomości: Świadczenie pielęgnacyjne - informacje i druki - [Wszystkie zmiany]

Specjalny zasiłek opiekuńczy - informacje i druki

Dodanie nowej wiadomości: Specjalny zasiłek opiekuńczy - informacje i druki - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 września 2023

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko pracownika socjalnego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko pracownika socjalnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 sierpnia 2023

Wiadomości

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Dodanie nowej wiadomości: Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 lipca 2023

Wiadomości

Klauzula Informacyjna

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula Informacyjna - [Wszystkie zmiany]

Świadczenie rodzicielskie - informacje i druki

Dodanie nowej wiadomości: Świadczenie rodzicielskie - informacje i druki - [Wszystkie zmiany]

Klauzula informacyjna

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula informacyjna - [Wszystkie zmiany]

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - informacje i druki

Dodanie nowej wiadomości: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - informacje i druki - [Wszystkie zmiany]

Klauzula informacyjna

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula informacyjna - [Wszystkie zmiany]

Świadczenia Rodzinne - informacje i druki

Dodanie nowej wiadomości: Świadczenia Rodzinne - informacje i druki - [Wszystkie zmiany]

Klauzula informacyjna

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula informacyjna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian