Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 26/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

środa, 1 mar 2023 10:27
z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzyszu

Zarządzenie Nr 25/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

środa, 1 mar 2023 10:25
z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - spis z natury

Zarządzenie Nr 24/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

środa, 1 mar 2023 10:20
z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzyszu

Zarządzenie Nr 23/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

środa, 21 gru 2022 15:06
z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszego referenta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzyszu

Zarządzenie Nr 22/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

środa, 21 gru 2022 15:02
z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu

Zarządzenie Nr 21/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

środa, 21 gru 2022 14:59
z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu

Zarządzenie Nr 20/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

poniedziałek, 3 paź 2022 14:25
z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia rejonów opiekuńczych i osób za nie odpowiedzialnych

Zarządzenie Nr19/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

poniedziałek, 3 paź 2022 14:16
z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu na lata 2023-2024

Zarządzenie Nr18/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

poniedziałek, 3 paź 2022 14:14
z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu

Zarządzenie Nr17/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

wtorek, 6 wrz 2022 12:30
z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu

Zarządzenie Nr16/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

piątek, 22 lip 2022 14:19
z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie unieważnienia Zarządzenia Nr 15/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzyszu

Zarządzenie Nr15/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

środa, 15 cze 2022 15:03
z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzyszu

Zarządzenie Nr14/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

wtorek, 14 cze 2022 10:13
z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu.

Zarządzenie Nr13/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

wtorek, 14 cze 2022 10:06
z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu Administratora Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzyszu

Zarządzenie Nr12/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

czwartek, 12 maj 2022 14:42
z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzyszu

Zarządzenie Nr11/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

poniedziałek, 11 kwi 2022 14:42
z dnia 1 kwietnia 2022 r. uchylające zarządzenie w sprawie rodzaju form i ograniczeń w obsłudze interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzyszu w związku z zapobieganiem potencjalnym zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

Zarządzenie Nr10/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

poniedziałek, 11 kwi 2022 11:01
z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu w 2022r.

Zarządzenie Nr9/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

piątek, 11 mar 2022 14:20
z dnia 21 luty 2022 r. w sprawie określenia rejonów opiekuńczych i osób za nie odpowiedzialnych

Zarządzenie Nr8/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

piątek, 11 mar 2022 14:15
z dnia 21 luty 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Specjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu

Zarządzenie Nr7/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

czwartek, 3 lut 2022 08:23
z dnia 2 luty 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu świadczenia usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 6/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

wtorek, 1 lut 2022 13:45
z dnia 31 stycznia2022 r. w sprawie ustalenia Planu Kontroli wewnętrznej na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 4/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

czwartek, 27 sty 2022 09:30
z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00zł netto.

Zarządzenie Nr 5/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

środa, 26 sty 2022 07:52
z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie rodzaju form i ograniczeń w obsłudze interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzyszu w związku z zapobieganiem potencjalnym zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującymi COVID-19.

Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

wtorek, 25 sty 2022 08:53
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej i zasad jej przeprowadzenia.

Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

piątek, 21 sty 2022 10:15
z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzyszu

Zarządzenie nr 1/2022 Dyrektora MOPS w Orzyszu

piątek, 21 sty 2022 10:10
z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie uzupełnienia o dodatkowe hasła klasyfikacyjne Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu