Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wystąpienie pokontrolne z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

środa, 20 gru 2023 11:49

Wystąpienie pokontrolne planowania i prowadzenia pracy z rodziną - 20.09.2023

piątek, 27 paź 2023 12:10

Protokół z kontroli kompleksowej z realizacji zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Urzędzie Miejskim w Orzyszu - 20.05.2022

piątek, 27 paź 2023 12:01