Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023

Z dniem 9 lutego 2024 r. zmienia się kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

- jednoosobowym – 40%,

- wieloosobowym – 30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Od 9 lutego 2024 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. wynosiło 7.155,48 zł.

40% - 2.862,19 zł

30% - 2.146,64 zł.

Na podstawie art. 7 ust. 6 dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0.5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji czyli 35.78 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz.U.2023.1335).

Data powstania: piątek, 9 lut 2024 11:55
Data opublikowania: piątek, 9 lut 2024 11:56
Opublikował(a): Łukasz Denkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Denkiewicz
Artykuł był czytany: 150 razy