Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania finansowe za 2019 rok.

Na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu publikuje sprawozdania finansowe za 2019r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: niedziela, 29 mar 2020 01:08
Data opublikowania: niedziela, 29 mar 2020 01:13
Opublikował(a): Łukasz Denkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Denkiewicz
Artykuł był czytany: 65 razy