Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu

Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora MOPS W Orzyszu z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2017

DYREKTORA MOPS W ORZYSZU

Z DNIA 10 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Zastępca Dyrektora

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu.

2. Termin rozpoczęcia naboru wyznaczam na dzień 10 marca 2017 r.

3. Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Powołuję Komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru w następującym składzie:

Jolanta Rakowska – przewodnicząca

Lidia Paluch – członek

Dorota Słapińska – członek.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

                                                                                                                                 Dyrektor MOPS

                                                                                                                                Jolanta Rakowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 mar 2017 13:27
Data opublikowania: piątek, 10 mar 2017 13:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 lut 2020 10:41
Opublikował(a): Jolanta Rakowska
Zaakceptował(a): Jolanta Rakowska
Artykuł był czytany: 646 razy